De tre verktygen

I programmet kommer du, som sagt, hitta spår av Julia Cameron, författaren till boken The Artist’s way som kom ut 1992. En riktig klassiker i kreativitetssammanhang. Hon uppmanar sina läsare att sprida hennes idéer vidare i egna tolkningar och det är det jag gör här i programmet. Också hon jobbar med 12 steg – men jag har valt att förändra, förenkla och uppdatera en hel del utifrån mitt kompetensområde: storytelling, kreativ kommunikation och skrivande som metod. Det har ju gått några år sen boken kom och mycket är sig likt rent principiellt – vi brottas fortfarande med samma mentala utmaningar  – men världen och kunskapen kring kreativitet har utvecklats och fördjupats, inte minst via möjligheten till individuella uttrycka i sociala kanaler och forskningen kring vår hjärnas sätt att ta till sig kunskap och reagera på storytelling.

I det här första steget av programmet kommer du nu få tillgodogöra dig tre effektiva verktyg som kommer att följa med dig genom hela programmet. Jag vill uppmuntra dig att verkligen använda alla tre metoderna för att fördjupa och förstärka processen. Du lägger själv nivån och engagemanget för programmet, men ju mer du respekterar verktygen, desto större effekt kommer du få av timmarna du lägger ner.

När du jobbar med de här sakerna medvetet, som du har valt att göra, vill jag att du har två aspekter i åtanke: 

  1. Arbetet tar aldrig slut och det byter hela tiden skepnad. Du blir aldrig färdig, processen är livslång och det är det som är det underbara.
  2. Du bestämmer själv hur djupt och långt du vill gå – det finns inga gränser för vad du kan åstadkomma, men heller inga regler för vad som är rätt eller fel. Den tid du lägger ner kommer att komma ut i form av insikter och nya sätt att se. Ju mer tid du ägnar åt processen och tar den på allvar, desto djupare och intressantare blir resultatet. När du respekterar din kreativitet kommer den att respektera dig.