Verktyg 3: Mobilfritt

Du behöver stilla dig för att höra dig själv. Det här är något många tampas med idag, det är svårt att söka ro och det är svårt att uppskatta den när vi väl får den. Vi är vana vid en strid ström av impulser utifrån – men kreativiteten behöver också tristess och avgränsning för att blomstra.

Jag tänker inte uttala mig om hjärnans förmåga, det är andra bättre på än jag, men jag kan konstatera att telefonerna har förändrat och påverkat vår förmåga att göra ingenting. 

Därför vill jag slå ett slag för att lämna telefonen utanför för att göra tanken friare och dagdrömmarpausen vanligare. 

Dina tankar eller andras?

Om alla tomrum i tillvaron försvinner finns snart ingen plats kvar för egna tankar. Missförstå mig inte – jag älskar människor, dialog, möten och samtal – men jag tror på kontrasten. Återhämtningen i dig själv för att kunna ge till andra utan att själv bli utarmad. Att hela tiden fylla huvudet med flöden av andras världsbilder, önskemål och handlingar gör att våra egna försvinner i mängden. Vi förlorar oss själva. Spär ut vår kärna så att den blir svår att känna igen.  

Ett sätt att försöka undvika det är att ta avstånd från telefonen och flödena med jämna mellanrum. Att ge dig själv pauser att dagdrömma, se dig omkring i den verkliga världen, nyfiket betrakta och uppleva de impulser som kommer till dig då. När ingen annan är delaktig i vad du tänker, när ingen annan försöker forma eller påverka, när du är ensam med dina intryck och bilder – vad ser du då? 

Kreativitet handlar aldrig om att prestera i förhållande till andra. Det handlar alltid bara om din egen process. Bara för att det finns en miljard kärleksdikter innebär inte det att du inte har rätt att skriva dina egna. Bara för att genierna formulerar sig som stjärnor, innebär inte det att du inte kan få formulera dig precis som du tycker är sant och rätt. Men för att hitta till ditt språk och ditt sätt att berätta så behöver du söka i fred, utan alltför mycket påverkan från andra. I lugn och ro behöver du få vandra omkring där inne och undersöka dina alla olika lager och dimensioner.  Om du grumlar din tillvaro blir det svårare att se klart och hitta din röst. 

Så även om ”mobilfritt” inte kan räknas som en regelrätt metod för att klara av alla tolv steg, vill jag ändå uppmana dig att prioritera och respektera din kreativitet igenom att läggas bort telefonen oftare än du brukar under programmet. Gå ut utan den – gärna hela dagar – lämna den alltid utanför sovrummet, stäng av den under kvällarna, lägg bort den helt och hållet. Att ha den i närheten – även om du bestämt dig för att kolla den – påverkar dig och jag vill att du ska få tillgång till allt du har, utan störningsmoment. Och jag vill att du ska ha insikt kring att de jobbiga känslorna du kan uppleva när du lägger bort telefonen också är en del av processen. 

Mobilen är en vana. Det tar tid att bryta den och du behöver göra det långsiktigt. Ta den tiden. Du missar inget. Tvärtom – du får vara med om saker.