Reflektion – vecka 1

Du har nu slutfört programmets första vecka och det är dags för reflektion kring din egen process.

I det här momentet kommer du, efter varje genomförd vecka, att få reflektera kring hur din kreativa förflyttning ser ut – på en metanivå. Du ska beskriva hur veckan känts för dig – vilka mentala tillstånd som påverkat dig och kort analysera vad som fungerat bra eller dåligt.

Den här dokumentationen är viktig för dig. Den säger något om din kreativa person och utveckling. I den kan du hitta användbara insikter och nycklar kring vad som fungerar bäst för dig och förstå vilka tillstånd som påverkar dig negativ respektive positivt. Kanske kommer du till exempel se en skillnad på fokus och flow de veckor där du har svårare att få till regelbundna morgonsidor, möten med dig själv och mobilfri tid. Du vill upptäcka samband och få ökad förståelse för dig själv och hur du fungerar i programmet i den här veckoanalysen.

Frågorna nedan är återkommande och samma för varje vecka. Du kan göra noteringarna i eget verktyg, för hand eller här i programmet via anteckningarna. Frågorna finns också att ladda ner som PDF här nedan. Det viktiga är inte var du skriver – men det är viktigt att du samlar allt på samma ställe så att du kan få överblick över processen.


Reflektera över och skriv ner svar på:

  • Vilka är dina tre starkaste insikter som du fått under veckan?
  • Vad har varit roligast?
  • Vad har varit svårt?

Har du:

  • Skrivit morgonsidorna?
  • Haft möte med dig själv?
  • Haft mobilfria stunder?