Övning: Skriv om alla dina kreativa uttryck

Din första uppgift blir att kartlägga hur din kreativitet tar sig uttryck idag. Du ska skriva ner hur du ser på ditt eget kreativa uttryck och du använder det idag. Vad betyder kreativiteten för dig? Hur manifesterar  den sig i din vardag nu? Hur vill du utöka din kreativitet, vad saknar du? Vad längtar du efter? Vad tror du att det här programmet kommer att kunna hjälpa dig med?

Kom ihåg att kreativitet genomsyrar mycket av det vi gör – det handlar inte bara om det konstnärliga uttrycket, långt därifrån. I den här uppgiften ska du lyfta på vara sten i din vardag: vad är kreativitet för dig varje dag?

Syfte: Att få en klarare bild av ditt eget uttryck för att kunna jobba vidare med att utveckla, stärka och leva mer i medveten kreativitet.