Introduktion

En liten introduktion

I Skrivplanetens program Medveten kreativitet jobbar du med olika aspekter av din kreativitet i en tydlig och guidad process. Du får reflektera över hinder och blockeringar, upptäcka metoder som vässar idéarbetet, öka ditt kreativa mod och får konkreta verktyg som hjälper dig att fortsätta hålla i din kreativa utveckling när programmet är slut.

Genom processen använder du skrivandet som metod för att ta dig djupare – kursens fokus är att successivt ta dig närma en förståelse för hur din kreativitet fungerar. Resultatet håller livet ut om du tar vara på det och förvaltar det väl.

Programmet går att göra individuellt eller i team och funkar lika bra för att kicka igång egna kreativa processer som att främja idéarbetet och välmåendet i en jobbgrupp.

I processen utgår du från den position där du befinner dig just nu. Syftet är att sätta fokus på din egen kreativa kapacitet och process och integrera din kreativa personlighet i alla nivåer av livet. Du får återupptäcka sånt som du glömt eller tryckt undan – du får möjlighet att utforska nya intryck och aspekter av ditt kreativa jag. Du kan gå programmet för att nyansera din bild av verkligheten och utforska din egen berättelse och problemlösningsförmåga – och hitta ett större flow i vardagen.

Du kan gå för att du är nyfiken på hur ett kreativare förhållningssätt kan göra livet mer lustfyllt, öppet och levande. Och du kan kan gå helt enkelt för att det är roligt.

En stegvis process

Stegen görs i ordning och varje steg öppnas upp när det föregående är genomfört. Varje steg har samma upplägg: en kortare läsning som följs av tre övningar som lyfter olika vinklar och för dig framåt i arbetet med dig själv. Hela flödet består av både praktiskt genomförande och reflektionsmaterial samt tips och råd.

Skrivandet som metod

Genom programmet använder du skrivandet som främsta reflektionsmetod. Du kan välja att samla alla dina texter i ett verktyg som du tycker om och är van vid – eller använda kursens anteckningsverktyg. Givetvis kan du också skriva för hand. Se gärna till att allt finns samlat på en lättåtkomlig plats så att tröskeln att ta dig dit blir så låg som möjligt.

Skrivandet har många fördelar – processen har en inbyggd nivå av reflektion. Att formulera dina tankar och insikter i text gör dem klarare för dig. Du kan också, via stil, ton och skrivteknik, hitta nya dimensioner. Du kan välja hur din berättelse ska berättas – och på så sätt ge dig själv nya horisonter. Och sist, men inte minst, blir skrivandet en dokumentation som gör det möjligt för dig att följa din egen process och utveckling. Kasta inget av det du producerar. Det kan hända att du vill återvända för att möta den person du var från början.

Både teman och övningar i programmet är starkt integrerade i varandra – kreativitet är ingen avgränsad sak. Du får blicka bakåt, framåt och inåt. Du kommer att få skriva om samma saker ur olika vinklar, upprepa och återkomma till frågor – men då med nya ögon.

En början på något långsiktigt

Programmet är en igångsättare som öppnar upp för en mer idérik, kreativ och lustfylld vardag där du hämtar energi från en plats som aldrig sinar: din egen kreativitet. Du kan gå in i projekt, jobb, umgänge, nya situationer med en bredare syn på vad du själv är kapabel till.

Processen varken börjar eller slutar med programmet – den pågick innan och den kommer att fortsätta efteråt. Programmet blir din påminnelse om hur det skulle kunna vara och vill uppmuntra dig att respektera din kreativitet varje dag. Texterna och övningarna sätter igång dina tankar – du tar med dig det du behöver och utvecklar vidare på ett sätt som passar dig i ditt liv just nu.

Jag hoppas att du omsätter och praktiserar dina kreativa insikter på ett sätt som får dig att må bra och vara en mer hel människa.

Inspirationskällor

Innehållet i kursen har många kreativa inspirationskällor varav några utvalda är Julia Cameron, John Cleese, Elizabeth Gilbert, Stephen King, Guy Claxton och Natalie Goldberg. I kursen får du också en lista med förslag på litteratur och annat material som kan vara intressant som fördjupning i samband med att du går igenom processen i under dina tolv steg.

Kom så går vi…

Jag som satt ihop det här programmet heter Frida Spikdotter Nilsson och jag tror på att kreativitet är läkande för oss. Min genuina övertygelse är att vi blir lyckligare, helare, gladare och mer medmänskliga när vi får tillgång till våra kreativa jag.

Jag jobbar med rådgivning i kreativ kommunikation och storytelling – både för individer och mindre företag. Jag har sett många dystra exempel på hur borttappad eller nedtryckt kreativitet kan påverka en människa. Men jag har också sett vad som händer när den släpps fri. Därför tog jag all min erfarenhet, mina lärdomar, mina tiotusentals lästimmar och livslånga fascination för den kreativa människan och satte ihop det här programmet. Inspirationen för att använda just tolv steg kommer från kreativitetsgurun Julia Cameron – som i klassikern The Artist’s Way uppmanar alla som läser att fortsätta förvalta och förädla hennes tankar. Jag hoppas och tror hon skulle uppleva att jag gör dem rättvisa i min uppdaterade och “Fridifierade” form.

Låt mig vara din guide genom processen. Jag kan vara hård, men alltid kärleksfull. Jag vet att det här är för ditt eget bästa – och jag är glad att du tagit dig tid att komma hit.

Det innebär att du redan har börjat respektera din kreativitet. Det kommer du få tillbaka tusenfalt.

Kom nu så går vi.

/ Frida Spikdotter Nilsson

Kontakt: frida@skrivplaneten.se