Verktyg 2: Kreativa veckomöten

Kreativitet är ett kretslopp. På samma sätt som för allt annat skapande i naturen måste energi tillföras, förbrukas och återföras för att tankar och idéer ska kunna leva och växa. 

I det här programmet ska du lära dig att praktisera det förloppet mer aktivt i din vardag, och ett av flera sätt att göra det på är medveten reflektion. Reflektion är, precis som Morgonsidorna, enkelt i teorin men tenderar att falla bort i praktiken bland allt annat vi låter gå före. Att hålla möten med dig själv blir därför ett konkret sätt att aktivera din reflektion och inte låta den nedprioriteras. 

Du ska under tiden du jobbar med den här processen, boka in kreativa möten med dig själv. Du kanske inte grejar att hålla i varje vecka, men gör så gott du kan. Det kommer att göra skillnad! Avsätt minst två timmar vid varje tillfälle, du behöver tillräckligt mycket tid för att komma in i ett reflekterande tillstånd. Vad du gör på dina möten är helt upp till dig, men tre saker är viktiga för att de ska fylla sin funktion: 

  • de ska vara lustfyllda, 
  • du ska fokusera på någon del av din kreativa process 
  • och du ska vara ensam.

Under dina möten ska du ägna dig åt något som är helt kravlöst och som du genuint älskar. Museum, träning, trädgårdsarbete, gå på kafé, skogen, bio, loppis, läsa en bok, promenad utan destination, meditera, teater. Du ska bara ha roligt och känna noll motstånd inför det du gör. Du ska bara fokusera på att få en paus från alla måsten, helt enkelt. Lekfullhet främjar din kreativitet och mötena är till för att få in mer av lust och lek i tillvaron. 

Det kan faktiskt vara svårare än väntat att identifiera situationer som innebär noll motstånd för dig, men se det arbetet som del av processen. Kanske kan du ge dig på en metanaalys – varför har jag så svårt att se vad som får mig att hamna i flow? 

Viktigt är att du söker upp en plats – fysisk och/eller mental – där du har space för att gå djupt in i tanken: var befinner jag mig nu? Är det något jag vill förändra för att släppa fram mig själv mer i det jag gör? Och vad får mig att faktiskt blixtra inuti? Vilka insikter bär jag på? Vad vill jag göra med vetskapen om mina egna kreativa behov?

Under ditt möte kan du välja ut något som du brottas med i din kreativa process här i programmet. Ägna stunder under mötet till att återkomma till dina funderingar. Försök att göra det kravlöst för även om du kört fast i något är Kreativitetsmötet en icke-dömande plats. Här råder nyfikenhet. Inget ska lösas eller problemsökas. Det är snarare en plats för att visualisera och konstatera – så här ser det ut just nu. Inget behöver åtgärdas eller förbättras. Det är en stund för påfyllnad av dig själv där du är viktigast av allt. 

Mötena sker med dig själv och för dig själv – därför är det viktigt att du är ensam. Se det som att du går på en hemlig dejt med din kreativitet, smyger iväg från vardagen för att hänga med dig själv en stund. Det är också viktigt att det bara är dina behov som gäller, du ska inte anpassa dig efter andras önskemål. Försök att känna den friheten och att stunden bara är till för dig. Därför är det viktigt att du är ensam – utan anpassningar eller krav från andra.