Antirynkkrämen fungerar icke.

Men den luktar ganska gott.