– Dumma dig mamma, du är en pisspotta!

Jomantackar.