samling
– De har samling och den stora dinosaurien är fröken.


samling
– De har samling och den stora dinosaurien är fröken.