Det finns inga genvägar till att hitta den personliga nerven i kommunikation och skrivande. Det är bara att GÖRA som gäller. Göra, göra om, göra om igen. Öva, ventilera med medmänniskor, skriva, läsa på, testa gränser, leka med storytelling och njuta av det går att göra ALLT med orden.

Du kan förklara allt. Du kan formulera allt.

Men ett bra knep som möjligen underlättar i processen är: bry dig om det du skriver. Hämta texterna från platser där du känner att det bränner. Du vet vilka platser de är för dig – och om inte: börja leta. Skriv ner och gör listor på allt som ger dig rys, får dig att dra på munnen, får hjärtat att spinna loss och som gör att du har svårt att sitta still

Mina är: barn, genus, trädgård, kärlek, orättvisor, skrivande, den kreativa människan, exkludering, skratt, mönster, symbolik. Trådar från inuti till utanför och tvärtom, de konkreta situationer som bildar en spegelbild av de stora strukturerna. De små detaljerna som får mig att förstå helheten. Det vackra livets förgänglighet och den definitiva döden.

Blommor, röster, stunden som rusar förbi och blir ett minne innan jag ens förstod att den hände.

Jag tror att det allra närmaste och smartaste när du vill producera texter som talar – är att använda relationen till dig själv. När du skriver om det du bryr dig om får du närmare till att hitta orden, kanske kommer de automatiskt till och med?

Alltför ofta försöker vi formulera det vi tror att andra vill läsa – särskilt när vi kommunicerar som företagare. Jag ställer alltid motfrågan: vad vill du skriva om? Min övertygelse är att de två önskemålen kan mötas halvvägs.

Att det är i det mellanrummet som de allra mest minnesvärda texterna och berättelserna växer fram. Prova.

Vad har du att förlora?

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: