Kreativitet är ett kretslopp. På samma sätt som allt annat skapande i naturen måste energi tillföras, förbrukas och återföras för att saker ska växa och leva. Vi måste ta emot för att kunna ge. Egentligen tar vi emot hela tiden, men om du vill fördjupa dig kreativt behöver du börja praktisera förloppet lite mer medvetet. Du behöver aktivt låta kreativiteten ta plats i din vardag.

Julia Cameron kallar i sin bok Lev kreativt, veckomötena för Konstnärsträffar, men jag tycker att det begränsar på ett problematiskt sätt att använda ordet ”Konstnär”. Jag tycker att det blir mer inkluderande att kalla dem för Kreativitetsmöten eftersom det är mer träffsäker beskrivning av vad det faktiskt handlar om. 

Kreativitet är inte endast för konstnärer – det är för oss alla. 

Så enkelt – men ändå klurigt…

Försök hålla dina Kreativitetsmöten en gång per vecka. Hur långa de ska vara bestämmer du själv, men jag tror att mindre än en timme blir trångt. Du behöver tillräckligt mycket tid för att komma in i ett reflekterande tillstånd och då räcker oftast inte en timme. 

Vad du gör på dina möten är helt upp till dig, men tre saker är viktiga för att de ska fylla sin funktion

  • de ska vara lustfyllda och inte innehålla sånt som ger motstånd
  • du ska fokusera tankarna på någon del av din kreativa process 
  • du ska vara ensam

Under dina möten ägnar du dig åt något som är helt kravlöst och som du älskar. Museum, träning, trädgårdsarbete, gå på kafé, skogen, bio, loppis, läsa en bok, promenad utan destination, meditera, teater. Du ska ha roligt och känna noll motstånd inför det du gör. Du ska bara fokusera på att få en paus från alla måsten, helt enkelt.

Lekfullhet främjar din kreativitet och mötena är till för att få in mer av lust och lek i tillvaron.

Det kan faktiskt vara klurigt att först identifiera situationer som innebär noll motstånd för dig… men se det i så fall som en del av processen. Kanske kan du ge dig på en metanaalys – varför har jag så svårt att se vad som får mig att hamna i flow? 

Ge dig fysiskt och mentalt space

Du söker upp en plats – fysisk och mental – där du har space för att gå djupt in i tanken: var befinner jag mig nu? Är det något jag vill förändra för att släppa fram mig själv mer i det jag gör? Och vad får mig att faktiskt blixtra inuti? Vilka insikter bär jag på? Vad vill jag göra med vetskapen om mina egna kreativa behov?

Under ditt möte kan du välja ut något som du brottas med i din kreativa process just för tillfället. Ägna stunder under mötet till att återkomma till dina funderingar. Försök att göra det kravlöst för även om du kört fast i något är Kreativitetsmötet en icke-dömande plats. Här råder nyfikenhet. Det är värt att understryka – eftersom vi så lätt hamnar i prestation: Inget ska lösas eller problemsökas under den här stunden. Det är snarare en plats för att visualisera och konstatera – så här ser det ut just nu. Inget behöver åtgärdas eller förbättras. Det är en stund för påfyllnad av dig själv där du är viktigast av allt. 

Mötena sker med dig själv och för dig själv – därför är det viktigt att du är ensam. Se det som att du går på en hemlig dejt med din kreativitet, smyger iväg från vardagen för att hänga med dig själv en stund. Det är också viktigt för att det är bara dina behov som gäller, du ska inte anpassa dig efter andras önskemål. Försök att känna den friheten och att stunden bara är till för dig. 

Avslutningstips!

  • Träffen är spännande på en metanivå – du får syn på hur du funkar och hur din kreativitet manifesteras i dig i form av känslor, tankar och bilder. Släpp tanken fri! Fastna inte i prestation och måsten.
  • Ett förslag är att du börjar med att regelbundet avsätta tid i din kalender. Orubblig tid – åtminstone till en början. Boka inte av! Kör heller en kvart än inget alls. Vi är ute efter att få rutinen och kopplingen mellan tillstånd och hjärna – vi håller på att lära upp oss. Bryt inte mönstret förrän du kan hantera det.
  • Innan varje möte: återkom till den här texten. Läs igenom den för att påminna dig själv om varför du gör det här. Lägg in länken i din kalenderbokning så du kommer åt den lätt. Jag lovar att du kommer att genomföra din träff efter den påfyllningen… Om inte… Let me know så klurar vi tillsammans!
  • Och minns: du måste göra jobbet, annars blir det ingen förändring för dig. Sorry, men så är det. Ge inte upp! Låt oss peppa varandra att hålla i och hålla emot för att respektera vår kreativitet! Det som finns på andra sidan är alldeles för ballt för att leva utan.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: