Att ställa sig själv frågor i olika former av processer – coacha sig själv? – är förhållandevis enkelt. Det är bara att hitta relevanta frågeställningar. Det svåra ligger i att sen hänga i och verkligen besvara dem ärligt och rakt, med perspektiv. Så att den ställda frågan tillsammans med svaret verkligen får en effekt. Egentligen behöver man en motpart i detta, en djävulens advokat if you will. Men man kan ju inte hålla på att anlita en coach eller en advokat varje gång man skriver en text. Här kommer därför lite tips kring hur du kan klona dig själv för en stund.

Om du varvar med att också skaffa en sparringpartner – coach, skön och engagerad polare, kollega, chef – så kommer du långt i att hålla din skrivutveckling levande. Året runt. Livet ut.

Frågor är ett kraftfullt verktyg i all sin enkelhet, det här är givetvis ingen nyhet. Antar att det är just frågorna och svaren som tagit oss framåt som människor från det att vi krälade upp ur haven.

Personligen tycker jag till och med att själva frågetecknet – ? – är ett av de roligaste formationerna. Kolla på det! Det är ju fantastiskt i sin krokighet. Summerar hela sin storartade funktion i ett böjt streck och en distrikt och uppstudsig punkt.

Riktning och avstämning

Man kanske kan säga att nedanstående frågor bildar en liten men naggande god synopsis för kortare texter. Jag har använd metoden för alla former av egen textproduktion, men också när jag handleder andra i att få nya vinklar på sina texter.

När du jobbar med längre texter – kanske i bokform – går det att bryta ner metoden och använda den på mindre delar såsom kapitel eller till och med stycken. Men också givetvis som en del av att skriva relevant och stringent genomgående, från bokens första sida till sista.

Mitt tänk handlar egentligen om två saker: att få en tydligt riktning redan innan du skriver första raderna samt att stämma av med dig själv när du är klar. (Eller… klar och klar… Klar blir man kanske aldrig, men när du bedömer att du vill avrunda.)

Processen fyller sin tydliga funktion, men är också rolig att genomföra. Det blir som ett liten detektivarbete och hjälper dig att titta på texten med lite nya ögon. Jag brukar på det här viset lyckas upptäcka flera brister i mina texter – eller åtminstone tydligt se var min intention med texten inte når ända fram.

Prova nästa gång du skriver. Du kan använda frågebatteriet som en grund och fylla på med egna. Alla kanske inte heller alltid är relevanta för just din text – men kan vägleda dig rätt ändå.

Hör gärna av dig om du har tips på fler effektiva frågor att ställa?

Här kommer frågorna:

Innan du börjar skriva:

 • Varför skriver jag den här texten?
 • Vad ska den uppnå?
 • Vad ska läsaren tänka och känna?
 • Vad ska läsaren ta med sig?
 • Hur vill du att mottagaren återger din text när hen lite kort ska dra den för en annan människa?

Efter:

 • Om jag läser texten som en mottagare – vad ser jag?
 • Vad försöker jag säga?
 • Vilka nyckelord i texten uttrycker det jag vill få fram?
 • Vad skulle göra budskapet ännu klarare och tydligare?
 • Är texten krispig nog att föra fram mitt budskap?
 • Väcker jag tillräckligt många sinnen hos läsaren?
 • Vilka bilder finns i texten för läsaren att koppla upp mot?

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: