Att öva på att i ord beskriva fysiska förnimmelser kan väcka massa nya sätt att skriva på. Ord och metaforer kommer flödande i längtan efter att försöka beskriva en mycket påtaglig sak: det som sker i din kropp. Du kan blunda, stanna upp och gå in i hur det verkligen känns – det vill säga: en research som sker på stående fot och väldigt nära dig själv.

När du kopplar på det skrivna ordet till din fysiska upplevelse – och gör det fokuserat – så brukar det vara oundvikligt att få kontakt med ganska sköna metaforer. Som att hjärnan famlar efter smarta sätt att förklara och beskriva precis hur det känns och därmed kopplar på nåt poetiskt drag som vanligtvis kan vara svårt att nå fram till.

Försök att undvika de vanligaste metaforerna när du gör den här övningen – känn bara efter ordentligt och skriv. Släpp fram de konstigaste orden. Det här är en övning som hjälper dig att börja nära – för att hitta ett språk som sen kan bli applicerbart både här och där i dina texter och kommunikation. Helt enkelt ett roligt utforskande som hjälper dig att hitta orden nära dig själv.

Det är också en övning i kontrast – att ta en text från ett tillstånd till ett annat är ett bra och effektivt sätt att jobba med dynamik och förändring för att göra läsningen av dina texter roligare. Att få tillgång en dramaturgisk bredd i din textproduktion ger dig mer flexibilitet i ditt uttryck. Helt enkelt en djupare och större verktygslåda (avskyr det ordet, men hittar inget bättre nu… ) att välja ur när du skriver.

Från varm till kall, från hungrig till mätt

  • Övningen går ut på att i ord beskriva övergången från ett fysiskt tillstånd till ett annat. Du väljer själv vad som känns roligast att utforska.
  • Jag ger ett antal exempel som du kan utgå ifrån – hitta på egna när du vill: från kissnödig till lättad, hungrig till mätt, kall till varm, stressad till lugn, andfådd till stilla, explosionsartad smärta – och när den klingar av igen, energifylld till matt, törstig till otörstig, från bortglömd till kramad, uttråkad till idérik, sist i kön till först, oinspirerad till kreativ, liggande till stående, kaosartad till kontroll. Och så vidare.
  • Beskriv – i scenform – förflyttningen i detalj. Vad din kropp förnimmer, hur tanken förflyttas, vad som sker i dig när förändringen är på väg och hur du upplever det på andra sidan. Om du får feeling går du djupt ner i förloppet, bre ut dig, placera händelsen i en situation. Inga begränsningar finns när du få good vibes! Bara kör på.
  • Försök hitta ett språk som gör situationen rättvisa. Metaforer, sinneord, målande beskrivningar, kanske omständigheterna som försatt dig i sitsen.
  • Gör om övningen regelbundet och lär dig av hur det känns att skriva – och beskriva – den här förflyttningen. Använd greppet i olika former av texter – företagskommunikation, bloggar, morgonsidor, informationstexter.
  • Det är ett effektivt sätt att jobba med vändpunkter och få ”in dem i kroppen”. När du är van vid tankesättet går det att applicera vid många olika tillfällen.
  • Kom ihåg att skrivande och fysisk rörelse hör starkt ihop. Du vill skriva omvärlden. Omvärlden – och du – rör sig konstant, är i förflyttning från en position till en annan.

Syfte: Hitta nytt språk, öva på vändpunkter och dramturgi, beskriva övergångar, öva på metaforer som ligger nära dig.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: