Allting är berättelser. Varje individ, varje arbetsdag, varje möte, varje beslut, varje skratt och varje tår är berättelse. Berättelserna är det som håller oss samman. De är kittet som gör verkligheten begriplig och möjlig att relatera till. Berättelserna är det kollektiva minnet, struktur, känslostormar, logik, meningsfullhet och liv. Berättelsen börjar innan ditt första andetag och slutar inte när du drar ditt sista.

Den pågår hela tiden. Se den, hör den, fånga den, skriv den. Gör allt utan att glömma bort den. För då glömmer du vem du är.

Som jag ser det finns det flera aspekter av varför storytelling är meningsfullt för oss. Det handlar inte bara om att nå ut med ett budskap – det är också det effektivaste och mänskligaste sättet att göra det på.

”Metoden” är kraftfull som kommunikationsform, men också på en individuell nivå av personlig utveckling. För att bearbeta saker – både jobbiga och roliga, sätta minnen på pränt, se samband i våra liv och gå djupare i vår egen person. Berättelsen hjälper oss att faktiskt förstå det här komplicerade som vi kallar livet.

För dig själv – stories som personlig utveckling

Att söka dina berättelser – oavsett nivå – är att förstå dig själv. Allt du gör i tanke och handling, situationer du hamnar i, ämnen du intresserar dig för, frågor du kämpar med – allt detta är sprunget ur dig som individ.

Om du inte hade funnits hade inte heller din berättelse existerat. Stanna vid den tanken en stund… Det hade varit ett hål. Så om vi håller i det synsättet så innebär det att vi är våra berättelse – och våra berättelser är vi.

Med det synsättet blir det både värdefullt och meningsfullt att berätta och förstå din egen personliga story. Att nedteckna den, leva med den, skriva den när lusten faller på. Att skriva hur den förändras och utvecklas, hur den påverkar och påverkas av händelser som du hamnar i, sinnestillstånd du går in och passerar.

Det som berättas blir meningsfullt – och det är meningsfullt att berätta.

Så för din egen del: ge dig själv berättandet. Din story gör ditt liv starkare och mer levande.

Den här dimensionen av storytelling är den mest personliga. Om du är kommunicerande egenföretagare eller författare eller något däremellan spelar inte så stor roll – att ha koll på din berättelse och hur den förändras är värdefullt. Du hämtar språk, erfarenheter, inspiration och kreativitet där.

Storytelling – strategiskt, hjärnsmart och lätt att komma ihåg

Det är inte bara individuellt meningsfullt att använda storytelling som metod för utveckling – som företagare kan det vara strategiskt också. Det finns ingen kraftfullare kommunikation än storytelling, och det är ingen slump. Det är vinst hela vägen att medvetet jobba med berättelser istället för information, och en stor anledning till det är att formatet fungerar så bra för våra hjärnor.

Studier visar hur områden i hjärnan tänds upp när du kopplar upp den mot berättelsen. Skallen blir aktivt lyssnande för den vill förstå. Den vill höra slutet, den vill vara med hela vägen. Vi söker samband och logik i tillvaron – berättelsen får oss att lägga ihop och förstå, känna samhörighet.

Berättelser väcker igenkänning och bildar en känslomässig tråd mellan dig och din läsare. Det är ett effektivt sätt att bli minnesvärd. För det är lättare att komma ihåg en bra berättad story än en torr informationstext sprungen ur inifråntänk. Du vill så gärna förklara vad du gör, vad du är bra på, hur du gör det och proppar texten full med fakta, försöker få in så mycket som möjligt. Det är absolut inget fel i det, men det rinner lätt av mottagaren. Väldigt lite fastnar för det är främst angeläget för dig att sända – inte för dem att ta emot.

Du behöver engagera genom igenkänning. Och min erfarenhet är att det då också blir väldigt mycket roligare att skriva. Inte lika krampaktigt.

Berättelsen behåller läsarens intresse för vad du har att säga. Slipar du ditt berättande extra mycket genom regelbunden övning kommer du utveckla egna metoder för att hålla i läsaren. Ditt sätt att berätta äger bara du – sätt det i arbete! Att kommunicera utan att bli ihågkommen är pärlor för svin och slöseri med värdefull livstid.

Stories, metaforer och känslor

Story-formatet öppnar också upp för en annan form av tilltal, språk och lust i kommunikationsprocessen eftersom du början från en annan vinkel.

Du byter ut din startpunkt: från ”nu ska jag informera” till ”nu ska jag berätta”. Du får en helt annan ansats. Och att använda målande och levande ord väcker bokstavligen din läsares hjärna.

Börja uttrycka dig med ett kreativt språk och bada i metaforer – det allra roligaste och bästa sättet att vidga språket på. Metaforerna utökar inte bara vårt ordförråd, de tillför också en dimension som sträcker sig utanför språkets begränsningar. Förstärker, fördjupar och gör vårt sätt att kommunicera personligt. .

Det är inte alls så svårt: använd berättelser som väcker känslor och ord som tänder läsarens hjärna. Att öva upp ett språk och ett berättande som ger plats åt alla sinnen kommer omgående att göra skillnad i läsaren. Du kan välja att börja redan om en timme.

Orsak och verkan – berättelsen fastnar

Våra hjärnor söker samband och mönster. Den kämpar med att förstå och sortera komplexitet till en form som går att förstå. Den använder våra erfarenheter, normer och kunskaper om omvärlden för att bearbeta och göra information begriplig.

Hjärnan söker också ett samband mellan orsak och verkan, något som finns naturligt inbakat i berättelsens dynamik. Vi är hårdkodade för att ta till oss berättelsens form, en form som sällan återfinns i rena informationstexter. Den klassiska treaktsindelningen saknas i den typen av skrivande.

En story innehåller ofta fler dimensioner än tre, men i sin renast form ser berättelsestrukturen i stort sett alltid ut så här: något händer, resan början (”den tändande gnistan” – stort eller litet), problem uppstår och måste lösas (vändpunkt/klimax – stort eller litet) och upplösning (kommer ut ur historien med en ny insikt, någon form av transformation har skett.)

Vi älskar det här förloppet. Och det finns tusentals sätt att variera på. Min absoluta övertygelse är att den här modellen går att applicera på alla våra olika former av kommunikation mellan människor. I synnerhet den skriftliga. Du behöver öva på att se hur du kan använda den i din vardag, med dig själv som utgångspunkt.

Triggers för storytelling

Här kommer några frågor och påståenden som förhoppningsvis sätter igång dina tankar kring din personliga storytelling.

  • Istället för att skriva information om dig och ditt företag på webbsidan, i utskick, som statusar här och där eller tryckt material… berätta något!
  • Ge exempel på detaljerade skeenden och händelser istället för att skriva information.
  • Det finns en berättelse i din arbetsvardag – varje dag.
  • Lägg på en ny attityd till varför du skriver.
  • Se berättandet som ett projekt som sker över tid.
  • Gör inte för stor grej av det.
  • Gå på känsla och se vad som händer.

Avslutningsvis…

Våra berättelser – oavsett vilken form vi sysslar med – förändras hela tiden. Ditt synsätt och dina tolkningar varierar, ditt språk utvecklas (särskilt om du väljer att lägga tid på ditt skrivande – vilket du gör om du hänger här på Skrivplaneten!) och din berättelse utvecklas i takt med att din livserfarenhet växer. Du kommer på nya sätt att berätta, vill prova andra vägar och testa dimensioner, djup och grepp. Det blir aldrig tråkigt att berätta.

Därför är historieberättandet den roligaste, effektivaste och mest lustfyllda kommunikationsvägen oavsett kanal eller tillvägagångssätt.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: