Hastigt, eftertänksamt, staccato, hetsigt, svävande, hoppande, svepande, ilsket, porlande. Ditt budskap har ett tempo. Det kan växla och variera från text till text, men det kan också skifta i en och samma – särskilt om den är lång. Det här kan du utnyttja när du skriver. Få fram mer dynamik och spänning i texten, göra den tydligare och skriva fram det allra viktigaste genom att skapa kontraster för läsaren.

  • Det finns olika sätt att jobba med tempo. Det tydligaste är nog längden på meningarna. Att snickra ihop och testa sig fram med bisatser och ordföljder kan ge många aha-upplevelser kring hur du kan förändra en texts känsla med rent hantverk. Genom att vända på informationsföljd och budskap kan du laborera med innehållets tyngd och dramaturgiska upplägg. Snabba på och sakta ner. Prova att byta plats på ord och meningar och se vad som händer!
  • Att lägga extra viktiga budskap i egna meningar ger eftertryck och emfas till det du vill lyfta fram, medan de får en mer smygande effekt om de läggs i en bisats – vilket också kan vara effektfullt. Att understryka vissa ord genom att samla dem i korta uttrycksfulla meningar gör att det du vill få fram liksom framträder i relief till övrig textmassa. Här kan du också göra mycket genom styckeindelning. Känn dig fri att bryta ut små delar och placera dem i egna stycken. Det skapar ofta en skön dynamik och ger läsaren tydlighet och paus i att ta in det du vill säga.
  • Prova också att blanda längre och kortare ord, kasta om och prova dig fram tills du hittar ett flyt.
  • Har du, som jag, benäget att stångas mot vissa passager? Att inte få ihop dem, det enda som kommer ut är meningar som är staplade på varandra utan att hänga ihop? Texten är död. Information staplas på information och det är lätt att hamna där, särskilt om uppdraget är att just informera om ett specifikt område. Den typen av texter är svåra att mejsla fram, men har mycket att vinna på om du undersöker möjligheten att ”gå runt” problemet med en storytelling som gör innehållet levande. Det är lättare att jobba med temposkiftningar i en sammanhållen historia än i informativa ord. Och framförallt: det är roligare och lättare att berätta en historia än att informera. Din lust att berätta skapar en skön vibb i texten. Du kan prova att skriva ett antal texter med olika perspektiv på frågan, experimentera med tempon – från rakt på sak till mer utsvävande omskrivningar. Då brukar det lossna och efter ett tag har du förhoppningsvis hittat ett tempo som stämmer för dig utan att dränka informationen.
  • Låt läsaren andas i perioder. Använd lättare språk, kanske sammanfatta halvvägs så att läsaren känner igen sig och kan låta budskapet sjunka i under resans gång. Små sammanfattningspauser blir vänliga påminnelser om att du fortfarande håller läsaren i handen. Det är respektfullt och visar att du inte tar för givet att alla hänger med på allt. Din kunskap är inte alltid läsarens kunskap, det är förmodligen därför som hen sökt sig till just din text: för att lära sig något nytt. Stötta läsaren utan att klappa på huvudet. Det kan du lätt åstadkomma genom att variera tempot och på så sätt hålla uppmärksamheten vid liv.
  • Ha gärna en vän eller kollega som bollplank och provläsare. Ni kan gemensamt hitta luckor där du hastar för fort eller platser där det blir för långsamt.
  • För att hitta rätt tempo kan du också ta hjälpa av musik. Nu blev det flummigt? Nej. Inte så flummigt som du tror. Du kan välja att se musiken som en metafor (alla uttrycksformer har ett beat, skulle jag vilja påstå – och kan med fördel låna av varandra). Men du kan också påverka din textvibb genom att faktiskt lyssna på låtar medan du skriver. Det kan bli lite som en ledstång att hålla sig i när du letar efter rätt feeling. Plocka fram ett antal låtar som du tycker är synkroniserade med det du vill uppnå. Härma! Det finns en nerv i musik som absolut står i relation till texter. Lyssna om och om igen och leta efter en gemensam röd tråd, en känsla där din text återspeglar tempot i musiken. Det kan till exempel hjälpa dig att stämma av din text och få dig att känna var du vill öka takten, var du vill få in en särskild rytm och var du ska sakta ner. Det är sant. Det går.
  • Synonymer kan också vara ett bra knep för att variera tempo. Om du vet att du ska skriva en text om ett specifikt ämne med ord som kommer behöva återkomma ofta – leta synonymer att använda. Du kan i efterhand läsa igenom texten några gånger och se vilka passager som känns upprepande. Då är det läge att försöka variera orden, byta ut och kasta om så att läsaren inte blir uttråkad. Även det här är ett hantverk som går att öva upp. Ett sätt är att hitta nyckelord för texten redan innan du börjar. Lista orden och leta passande synonymer för dem. Det kommer förmodligen bli nödvändigt att i vissa delar skriva runt och förlänga delar – men hellre det än att tappa läsaren. Svenskan är ett rikt språk, det finns många sätt att komma runt att bli upprepande. Använd hela språket.
  • Även metaforer och liknelser är lysande för att beskriva på ett levande sätt. Här kan du få stor variation i texten, oavsett vilken typ av text du jobbar med. Att slänga in oväntade små berättelser i berättelsen är en effektiv teknik för att behålla intresset hos läsaren och behålla nyfikenheten även för dig. Hur kan jag uttrycka det här lite mer levande? Hur kan jag säga precis det här men på ett sätt som aktiverar alla sinnen hos läsaren? Vad kommer att kännas igen? Vad är allmänmänskligt i det jag försöker säga?
  • Hur testar du din text då? Nämnde ovan att det alltid är av godo att ha en medläsare, ett bollplank. Det kanske man inte kan ha till varenda text som produceras, men om det är viktiga budskap är det helt klart värt att ta hjälp av någon i din närhet som är läsintresserad. Två skallar tänker alltid bättre än en. Ett annat sätt är fysisk rörelse i kombination med högläsning… Inget visar så tydligt hur det ligger till än fysisk rörelse. Och det är inte särskilt svårt. Ta din text och läs den högt för dig själv medan du går runt i rummet. Eller skogen. Eller på stan. Du väljer! På så sätt får du in texten i kroppen och märker direkt var det haltar och var det flyter på som du vill. Du rör dig i takt med texten och kommer lättare kunna identifiera dess tempo.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: