Det är skillnad mellan att berätta en rak historia och att visa i bilder när du skriver text. Det är två olika metoder som fungerar var för sig – eller i kombination. Öva på de olika metoderna för att göra dina texter mer levande. Det gynnar dig oavsett vilken typ av skrivande du ägnar dig åt – skönlitterärt, managementlitteratur, artiklar, eller varumärke.

När du berättar en historia finns egentligen bara två sätt att utgå ifrån – antingen berättar du vad som händer, eller visar din läsare bilder.

När vi skriver berättande tenderar vi att hamna på en abstrakt nivå och risken finns att vi tappar bort vår läsare. Texten ger inte läsaren något visuellt att greppa tag i.

  • Berätta – är det som du själv kan bevittna med egna ögon.
  • Visa – är det som filtreras och tolkas (via textförfattaren) för att ge dig en känslomässig reaktion som du annars inte hade fått.

Med andra ord blir det lite som att stoppa en klocka. Du måste stanna upp i ditt berättande för att visa något viktigt för din läsaren. (Du kan läsa mer om detta hos Alice LaPlante i The making of a story.)

Jag ger ett exempel på skillnaden så att du kan göra dig redo för att utforska fenomenet i övningen (exempel plockat från LaPlantes utmärkt bok).

Berätta: “Han tog geväret och gick ut på baksidan av huset. Där mötte han sin granne som var på väg till jobbet.

Visa: “Han greppade geväret och gick ut på fältet bakom huset. När han såg sin granne komma kände han hur geväret blev tyngre i hans händer.

Att förstå skillanden kan till en början vara lite knivigt. Det tar tid att få in det i skrivarkroppen. Mitt råd är därför att du utför den här övningen (eller liknande övningar!) många gånger tills du börjar knäcka koden.

Berätta och visa – eller både och

  • Hitta en liten publik – kollegor, familj, vänner.
  • Berätta en historia muntligt för dem – kort och sammanfattat.
  • Ta sen cirka 60 minuter och skriv ner samma historia – men på tre olika sätt. Reflektera kring resultatet.
  • 1. En rak berättelse med händelserna i följd – i berättande form
  • 2. En beskrivande form, i bilder – du visar berättelsen.
  • 3. En kombination av ovanstående – varva berättande med bilder av det som hände.

Hur skiljer de olika texterna sig åt? Vad kändes bra och vad gick trögt? Hur kan du använda metoden i de texter du brukar skriva?

Syfte: Att fördjupa insikten kring att du kan berätta en historia på flera sätt. Att synliggöra skillnaden mellan berättandet och visandet i en text – samt hur kombinationen skapar mer dynamik och möjligheter i ditt skrivande.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: