När du letar stories i ditt företagande kan du använda alla steg som tagit dig till den plats du befinner dig på idag. Vilka inslag och förutsättningar har tagit dig hit? Hur ser din historia ut? Hur har den format dig hittills och hur vill du att den ska formas framåt? För dig som är egenföretagare är det extra viktigt att ha kontakt med din berättelse – eftersom den kommunicerar dig – vare sig du vill eller ej.

I den här övningen ska du fokusera på den berättelse som leder fram till vem du är som yrkesperson. Du ska få gå djupare genom din karriär, om man vill använda det ordet. Jobbet är en stor del av livet och påverkar de val vi gjort och gör, kanske särskilt för den som väljer att bli egenföretagare. Här finns massa stories hur kan du använda händelserna längs vägen till att formulera din storytelling om dig, din affärsidé och meningen med just ditt företag. 

Låt det ta tid. Skrivprocessen tenderar att ta dig djupare än du anar. Dolda minnen stiger upp från den undermedvetna, scener blir värdefulla på ett nytt sätt och du får syn på dig själv i nya dimensioner i skenet av din historia.

Ett drama i många delar

  • Sätt dig ner i lugn och ro och tänk tillbaka på skeenden och situationer från ditt yrkesliv. De ska vara betydelsefulla, kanske innebära någon sorts vändpunkt för dig. Minnesvärda stunder som dröjt sig kvar. Lista dem med penna och papper.
  • Ta den tid du behöver och sätt inga gränser kring vad som är för stort eller för litet. Skriv ner allt, osorterat, direkt från minnet. 
  • Det kan vara: något läskigt eller obehagligt – men som gav dig insikt. Något sorgligt eller en situation som gjorde dig arg, en orättvisa. En dialog eller meningsutbyte, ett händelserikt möte, dispyt, dråplighet, pinsamhet. Vad som helst som präglat dig. 
  • När du känner dig färdig för den här gången: välj ut en av din berättelser (behåll alla de andra för framtida bruk!) och börja nedteckna den.
  • Var detaljrik, få med alla sinnen – hur kändes det? Hur såg platsen ut? Vilka var där, vad sades? Dofter, smaker, sinnesintryck. Hur var stämningen? Beskriv på alla sätt du kan! Förflytta dig bokstavligt talat i tiden. Skrivandet tillåter det. 
  • Efteråt: reflektera kring varför du tror att den här berättelsen fått betydelse och varför den är med dig än idag. Hur hade du velat göra annorlunda? Eller kanske inte alls. Vad lärde du dig? Hur fortsatte din berättelse? Tog livet en annan vändning?
  • Genom att hitta tillbaka till den här typen av stories via skrivandet, lägger du sakta men säkert ett pussel som blir en enorm tillgång i din framtida skrivna kommunikation. Du kommer att minnas situationer du glömt och klarare kunna använda din historia för att berätta den på det sättet som du vill. 

Syfte: Att hitta din egen storytelling. Reflektera kring din affärsidé eller yrkesbana generellt. Att väcka användbara minnen till liv. 

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: