Vi kommunicerar med bilder, ljud, blickar, ord, texter – och kanske viktigast av allt: samtalet. Det här är en övning i att använda dialog i din kommunikation när du skriver för marknadsföring eller i artikelform. Öva dig i att hitta dialogen, skriva den och låta den bli drivande i din storytelling. Ta hjälp av ett annorlunda grepp för att bli minnesvärd, beröra och skapa igenkänning hos din läsare.

Dialogerna finns överallt omkring oss, fast vi kanske inte alltid ser dem som just dialoger.

Samtal mellan människor – inget är så avslöjande, underhållande, berörande och nyfikenhetsväckande (det ordet finns nog inte – tills nu?) som den mellanmänskliga dialogen. Att passera någon på stan och få höra brottstycken av en diskussion. Eller sitta på tåget och få vara med på ett hörn i någons gräl eller kärleksförklaring, logistikfest eller vardagsprat.

Dialogen binder oss tillsammans, orden blir små kedjor mellan våra medvetanden. Det är där vi förstår och missförstår, det är där vi uttrycker oss och blir hörda – eller inte hörda. Och det är där konstrasten blir tydlig – tystnaden talar lika mycket som orden. Det här kan du använda!

Genom att medvetet gå genom tillvaron och fånga upp dialog får du en rikare värld och en större skattkista att ösa ur när du spånar ideér till texter och kommunikation.

Att skriva kvalitativ skönlitterär dialog är en annan femma – det kanske vi kan komma in på vid tillfälle när jag vässat mig själv på området. Men här har jag skapat en övning som riktar sig till dig som vill använda dialog i artiklar, blogginlägg eller kanske i olika former av marknadsföringstexter eller statusuppdateringar.

En övning – och en radda tips – som ger dig knep att höra, nedteckna och dra nytta av dialogen för att göra dina texter mer levande och minnesvärda.

Lyssna på tillvaron – ta tillvaron tillvara

 • Börja med att ta ut lurarna ur öronen när du är ute på stan. Fånga istället medvetet upp små passerande dialoger. Du går mitt i ett levande ordmoln!

  Skriv ned dessa utbyten mellan människor och utveckla dem när du har en lugn stund och tid att fokusera. Gör samtalet mycket längre än det du hörde en kort sekund. Plocka fram spänning, humor, galenskap, oväntade vändningar – lek med tillståndet. Du bestämmer vart dialogen tar vägen.
 • Som egenföretagare: Ta för vana att notera ”repliker” från dina kundmöten. Ha anteckningsblocket framme. Vad säger din kund – eller din blivande kund? Vilka kvaliteter kan du vaska fram ur samtalet? Kan du leda det in på frågor som du vill skriva om och på det sättet få mer kött på benen att hänga upp texten på?

  När mötet är avslutat – skissa ner dialogen och utbytet i en kortare sammanfattning. Återkom till ditt material när det är dags att blogga eller skriva en artikel.
 • Låt dina bloggar eller artiklar inledas med ett replikskifte – kanske baserat på ovanstående researcharbete. Fånga in läsaren genom igenkänning och en tempofylld samtal där du får möjlighet att måla fram de individuella dragen hos både dig och din kund. Gör texten levande och full av människa.
 • När du vill skriva en ”låtsasdialog”, något för att statuera exempel eller ett tänkbart scenario som du vill visa – börja med att skissa. Teckna ned en slarvig version som får med allt du vill ha sagt via dialogen. Låt vila! Återkom vid ett senare tillfälle och renodla budskapet.

  Den första råskissen hjälper dig att fånga upp allt du har i huvudet utan att begränsas av slutresultatet. Fånga tanken, låt texten komma sen.
 • Några råd på vägen: Låt tystnaden tala. Öva på att väva in karaktärsbeskrivning i din dialog. Det blir oerhört kraftfullt när du tassar in på skönlitterära marker… Lek med uttrycket och bygg ut dialogen. Låt den fånga in personlighetsdrag, pauser, eftertänksamhet, människors inbyggda tempo. variera korta och långa meningar – precis som vi talar.

  Kanske kan du låta människorna i texten få utföra något under tiden de talar? Göra gester? Förmedla hur sade och ting tas emot. Ladda texten med innebörd som inte är synlig från första början, men som får ligga där under orden och pysa fram till läsaren.
 • Du kan också öva på att vända på perspektiven. Utgå från en befintlig text – egen eller annans – och omvandla innehållet till en dialog mellan två eller flera personer. Hur skulle de formulera sig? Hur kan du få fram budskapet genom replikerna på ett naturligt sätt utan att det blir krystat? Hur blir tempot i texten? Hur avslutar du?

Syfte: Att göra dina texter mer levande, mänskliga och minnesvärda. Personliga. Hitta nya sätt att kommunicera på och vara mer kreativ i ditt uttryck. Att hitta tempo i texten.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: