Här följer ett gäng frågor att reflektera kring för att definiera dina kreativa hinder. Återkom till listan när du känner behov av att skriva av dig. Försök svara så ärligt som möjligt. Låt svaren vila, återkom. När saker och ting börjar sjunka in är chansen stor att bilden av dig själv klarnar och du kan medvetet börja tänka kring om du vill förändra något.

Även om vissa frågor är ja eller -nejformulerade – försök att göra svaret reflekterande. Varför är svaret ja respektive nej? Syftet är givetvis inte bara att besvara frågan, meningen är att gräva djupare ner mot orsak och verkan.

Använd gärna berättelser ur ditt liv för att gestalta dina hinder. Situationer med lärare eller föräldrar, vänner och bekanta. Händelser, platser. Beskriv omgivningen, måla tydligt, väck minnena till liv.

På så sätt kan du titta på dem, utforska dem och sen medvetet bearbeta dem och forma en nutida omgivning där din kreativitet får leva syrerikt.

Tänk efter noga… var ärlig. Det handlar inte om hur du vill uppfattas eller vara – det handlar om vad som faktiskt händer.

Frågebatteri – skriv om dina hinder

  • Vågar du prova nya saker?
  • Nämn tre saker du gjort under det senaste året – trots att det tog emot en smula.
  • Säger du oftare nej än ja?
  • Är du rädd för förändring? Oavsett vilket – hur manifesteras den sidan av dig i val och situationer i ditt liv?
  • Nämn tre saker som du helst undviker – situationen eller företeelser som du helst inte utsätter dig för.
  • Vilka drömmar har du försakat i ditt liv?
  • Beskriv omgivningens förväntningar på dig som människa?
  • Vad skäms du över?
  • Vilka normer upplever du att du lever upp till trots att du egentligen inte vill?
  • Jobbar du ofta mot mål? Hur påverkar det ditt sätt att se på livet?
  • Beskriv senaste gången du gick helt upp i något och kände ett tidlöst flow. Vad gjorde du? Hur kändes det?
  • Hur brukar du tänka för att ta dig ur negativa spiraler?
  • Upplever du ofta att du har ”ont om tid”? Skriv ner tio saker du gör regelbundet och som du egentligen skulle vilja sluta med.
  • Skriv ner en lista på saker som du är missnöjd med i ditt liv.
  • Finns det saker du fick lära dig som barn som du i vuxen ålder har förstått inte riktigt stämde? Både om dig själv och om saker i tillvaron. Berätta om dem!
  • Skriv upp fem saker du gärna skulle vilja göra, men vet att du inte får.

Energin och människorna

  • Skriv ner vilka människor som stöttar dig i din kreativa process, de som ger dig energi och ställer de rätta frågorna för att du ska kunna ta dig framåt.
  • Skriv ner människor som har den motsatta effekten på dig, de som förminskar dig och ifrågasätter dig, de som dömer dig eller har dömt dig historiskt.

När du skapat dig överblick över hur din omgivning påverkar din kreativitet börjar du beskriva på vilket sätt det påverkar. Vad känner du i relation till de olika människorna? Kan du se ett mönster? Går det att förändra det som skaver? Kan du påverka med ditt förhållningssätt? Kan du låta somligt rinna av dig och kan du bli bättre på att låta det energifylld ta plats istället?

Du kan inte förändra omvärlden – och än mindre de människor som befolkar den. Men du kan göra aktiva och medvetna val kring vad du låter passera och vad du släpper in. Sakta men säkert kan du skriva dig förbi och igenom de hinder som läggs på dig utifrån.

Genom Morgonsidorna och att regelbundet använda skrivandet som metod kommer du få syn på det som gynnar dig och det som krymper dig. All förändring handlar om medvetenhet och skrivandet kan bli din väg dit.

För trots allt – det är ditt liv, din kreativitet. Det är dyrbara saker. För dyrbara för att låta andra beröva dig på dem.

Syfte: Identifiera dina kreativa hinder. Våga skriva friare och kommunicera ärligare – både med dig själv och andra. Hitta din egen ton.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: