Att målgruppen är viktig när du skriver är inget nytt – du vill ringa in mottagaren för att göra din text så träffsäker som möjligt. En vanlig metod är att skapa personas – att analysera målgruppen djupt för att förstå vem du skriver till. Personas ger större tryck i texterna, men det är också en effektiv metod för att locka fram din kreativitet. Det gör skrivprocessen roligare och blir du riktigt personlig i utformningen av dina personas kan magi uppstå.

Att veta vem du skriver för är viktigt i alla former av texter – oavsett om du skriver bok, marknadsföring, bloggar eller för sociala kanaler.

Det finns många sätt att analysera din tänkta målgrupp och jag är ingen expert på det. Du kan ta hjälp av proffs så klart, men du kommer också långt med att samla in och analysera data om dina läsare. Idag finns massor av digitala verktyg som samlar fakta om vilka som hittar och läser dig, men det kommer jag inte gå in på här. Google är din vän (eller maila mig om du vill bolla frida@spikdotter.se

Personas som trigger

Jag vill istället prata om målgrupp och personas som triggers i din skrivprocess, det vill säga – som metoder som hjälper dig att hitta till en tydligare riktning i dina texter och budskap.

När du har en tydlig mottagare blir det nämligen roligare att skriva, dina ordval blir personligare och du bli modigare i dina formuleringar.

Att skapa en persona kan därför vara ett riktigt kraftfullt kreativitetstrick. Men den måste vara tydlig för att det ska funka. Här får du lite tankesätt som kan hjälpa dig att hitta en riktigt effektiv persona. Med en twist som ligger nära, men ändå så långt borta…

Personas är inte kärnfysik på något sätt. Ändå upplever jag att fenomenet, i all sin enkelhet, ofta glöms bort. Kanske just därför – det är så grundläggande och nära att vi tenderar att missa det?

Jag kan inte förklara hur det fungerar, men jag vet att det gör det: när du riktar din text till en specifik person – särskilt när det handlar om någon form av förklarande text – blir det kraftfullt. Du blir tydligare i dina formuleringar, tar färre omvägar och gör allt som står i din skrivmakt för att nå fram. Det är som att vi skippar allt onödigt som står i vägen för en riktigt kärnfull text när vi låter viljan att göra oss hörda ta över.

Det blir klarare för den som skriver – alltså blir det klarare även för läsaren.

Hitta rätt nivå

Det finns mycket bra info på nätet om hur du skapar effektiva personas. Det klassiska som du vill försöka ringa in är ålder, kön, familjesituation, jobb (när du skriver marknadsföring är titel och ansvarsområde viktigt också!) och fritidsintressen. Det är också viktigt att lista ut när, var och hur individen konsumerar information. Du kanske också vill fantisera fram vad som driver personen, hur hen resonerar, vilka val hen gör – ett beteendemönster, helt enkelt.

Du kan komma långt med människokännedom men också ta hjälp av intervjuer och enkäter, beroende på hur djupt du vill gå.

Du kan alltså välja vilken ambitionsnivå du vill lägga dig på – det kan göras ytligt och enkelt, eller mer djupgående och därmed lite svårare.

Undvik att göra processen ensam på kammaren. Hur öppna vi än tror att vi är, är vi faktiskt ganska enkelspåriga i vår syn på både oss själva och andra. Att bolla tankarna med andra är ett sätt att komma ur din bubbla, vilket är precis det du vill åstadkomma med dina personas. Du vill inte skapa en klon av dig själv, du vill förstå andra, krypa in i deras liv för att se vilket sändningsutrymme du kan få i deras vardag.

Min erfarenhet är att det är svårare att skapa relevanta personas idag. Inte för att människan förändrats särskilt mycket, utan för att våra beteendemönster har fått så mycket större arena att spela på. Idag kan vi konsumera information på tusentals sätt – tidigare bara några få. Du som kommunicerar behöver vara relevantare, ingen kommer att slöläsa det du skriver. Å andra sidan har du idag större möjlighet att kommunicera generellt. Du behöver inte äga en tidning eller ligga under ett förlag för att skriva så att andra kan läsa.

Bli personlig…

När jag skapar personas brukar jag dra det ett steg längre och jag vill dela med mig av något som fungerar väldigt kraftfullt för mig. I synnerhet när jag bloggar eller skriver friare – men det fungerar även på annan form av mer informativ text. För även om personas är utmärkt tycker jag ändå att det ofta stannar vid en schablonbild av en människa och det väcker ingenting i mig. Det blir bara ett skal. Jag kan inte skriva för skal, det lever inte för mig.

Så jag brukar skruva åt ännu några varv genom att bli mer personlig än så.

När jag ringat in de grövsta dragen i min persona, brukar jag scanna min bekantskapskrets och nätverk efter någon som liknar min låtsasperson. Ju närmare personen står mig, desto bättre. Det blir plötsligt en människa av kött och blod och allt blir levande och på riktigt.

Det märks också tydligt i min personliga skrivprocess. Den lever upp, engagera mig och höjer mina ambitionsnivåer. Texten blir automatiskt skarpare när det blir än mer angeläget att verkligen lyckas förklara vad jag försöker säga.

Det blir precis som att skriva ett brev till någon. Du kanske inte tänker på det så, men faktum är att mail är det närmaste en personlig persona du kan komma. När du mailar har du en tydlig mottagare, ett inringat budskap och ett syfte. Du vet vilket språk, ton och tilltal du ska använda för att den som läser ska förstå vad det är du vill säga. Alla dessa är viktiga ingredienser för att du enkelt ska kunna koka ner dina ord till relevans och personlighet.

Skriva mot åsikt

Ibland känns personan svårfångad. Den blir vag i kanterna, svår att få grepp om, ointressant och allmängiltig. Du kanske har greppat över för stor målgrupp? Försöker klämma in för mycket i samma människa? Eller så tycker du helt enkelt att det inte är så roligt att jobba med personas.

Om du känner att du inte går igång på det, prova att skriva mot en åsikt. Åsikter kommer ju från människor och är lätta att ta spjärn emot när du vill säga något.

Skriv ner ett antal påståenden som står på andra sidan av det du vill lyfta. Om du vill skriva om att din vegetariska livsstil gjort dig piggare, gör en lista på hur alla inbitna köttätare resonerar. Du vill skriva om att korta promenader gjort din arbetsdagg effektivare, gör en lista på hur du föreställer dig en arbetsnarkomans arbetsdag. Du vill skriva om din kärlek till snö – vad säger alla köldhatare? Korta meningar, åsikter, vinklar som står på andra sidan av det du vill prata om.

Metoden är lite mindre tydlig än personas, men fungerar bra när du hittar rätt ”lista” att stretcha din egen text mot.

När du är klar med din text kan du stämma av dem mot ”listan”. Går det att vässa lite till? Bli ännu tydligare i det du vill säga? Ännu kaxigare? Lite mer tillskruvad? Ofta kan man faktiskt få upp texten ytterligare en nivå genom att göra det.

Människa till människa

Vi kan konstatera att personan är effektiv som metod för att kommunicera relevant, men att den också har stor påverkan på dig i din kreativa skrivprocess. Den får ringar på vattnet ända ut i målgruppen – det vill säga mottagaren. Du förflyttar dig närmare den du vill nå genom att lyssna och förstå, precis som det fungerar i livet. Det blir en kommunikativ vågrörelse som blir större, starkare och tydligare i sin riktning. Det blir ett äkta band mellan din hjärna och den som läser dig.

Vi tror att vi producerar texter som når “business to business”, som det så fint heter. Men hur vi än vrider och vänder på det är det människor som skriver och människor som läser. Och även om det är många individer som gemensamt står bakom en text som vandrat mellan allmänna tyckare och kommunikationsavdelningar kvarstå faktum: den som tar emot är en läsare, inte hundra.

Så. Utnyttja personans kraft – för det finns en mottagare och en sändare.

Och det är du.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: