Människan är en fascinerande dubbelnatur. I våra huvudet pågår en mer eller mindre djupgående inre kamp mellan olika ståndpunkter, och valen vi gör avslöjar en hel del om vilka vi är. Om vi vill, kan vi se det som att det pågår en inre teaterföreställning hela dagarna. En alldeles säregen dramaturgisk process i var och en av oss och den processen är del av vår karaktär, det som bygger vår story bit för bit genom livet. Inga människor gör exakt samma val, inga människor har exakt samma förutsättningar – och så klart blir ditt “drama” helt unikt för dig. Och det här är användbart när du skriver och vill jobba med din kreativitet.

Ur den här konflikten går det nämligen att hämta intressanta fröer till stora och små texter som berikar både dig och omvärlden. Du är till bredden fylld av filosofiska resonemang, uttryck, dialoger, kval och sätt att se på världen. Det är bara att ösa.

Det här inre slagfältet kan ju ofta upplevas som ett hinder, men vad händer om du istället väljer att se det som en tillgång? Som en välgödslad rabatt där dina stories växer vilt och kan blir en intressant skörd?

Vad upptäcker du när du byter perspektiv?

Det mänskliga slagfältet

Det finns något djupt mänskligt i den här inre dramaturgiska kampen. Dels för att den säger så mycket om vilka vi är, men också för att vi alla bär den, genomgår den. Det vet de bästa manusförfattarna när de skapar sina karaktärer för film och teve, det vet de som bemästrar utmejslade personporträtt i litteraturen. Låt oss utforska deras metod och låna av den när vi skriver kommunikation och annat. Vi kan behandla oss själva som karaktärer och använda samma knep som de stora författarna använder när de bygger sina rollfigurer.

Dock finns en viktig och avgörande skillnad: vi behöver inte hitta på. Allt finns inom oss. Om vi kartlägger, djupdyker och jobbar med vår självkännedom kan vi också plocka fram flera dimensioner.

John York (bl.a grundare av BBC Writer’s Academy) beskriver det träffande i sin bok Den odödliga sagan: ”Vi bär alla på motsägelser. Vi är alla djur, samtidigt som vi kan vara rationella. Vi måste alla kämpa för vår egen överlevnad, samtidigt måste vi leva i samhällen. För att våra djuriska instinkter ska kunna samexistera med vår rationalitet lägger vi locket på mycket av det vi känner eller skulle vilja säga – det passar helt enkelt inte bland andra människor. ”

Få syn på din kamp

Nedan får du möjlighet att utforska din egen ”dubbelnatur” för att kunna använda den som tändvätska när du skriver. Övningar som fördjupar din självinsikt och breddar synen på dig själv. Kanske ser du något som inte är bortom det självklara för dig?

Du får här en rad coachande frågor att jobba igenom – givetvis genom skrivande. Besvara frågorna och gör uppgifterna grundligt. Låt uppgiften sjunka in, återkom regelbundet över tid.

Koka sen gärna ner dem i någon form så att de blir lättillgängliga för dig att använda. Kanske en rad rubriker att ha som utgångspunkt för nya texter?

Du kommer ha dig själv som utgångspunkt, men du kan givetvis också använda övningen och frågorna för att jobba med andra typer av karaktärer som du vill fokusera på i ditt skrivande. Det finns massa möjligheter med den här övningen! Jag kommer säkert att utveckla den framöver.

Coachande frågor och uppgifter

Besvara följande frågor i skriftlig form. Jobba med uppgiften så länge du behöver. Det vill säga tills du får en insikt som känns i magen:

1. Utforska dina dubbelheter

 • Lista dina inre dubbeltydigheter. Du vet att du har dem. Det du vill komma åt är de inre konflikterna som du bär på. De platser där du inte är säker på dig själv. De gånger då du visar ett ansikte utåt, men är medveten om att det finns ett annat som du helst inte visar.
 • Det kan handla om moraliska tveksamheter, svåra etiska situationer där du känner att du valde fel, situationer där du känner att du gått emot dig själv i någon form.
 • Var öppen med dig själv – annars blir övningen poänglös. Ingen ska någonsin se det du skriver, du kan radera listan sen. Det du vill åstadkomma är en medvetenhet om din inre dramatik. Identifiera spänningar och bredda synen på dig själv som mångfacetterad individ.
 • Låt det ta tid. Fokusera och försök minnas olika situationer när du stått i val och kval – på senaste tiden eller för länge sen. Det här görs inte på en timme. Det handlar om såväl medveten som undermedveten reflektion. Bär med dig möjligheter att anteckna. Det kommer bubbla upp saker när du minst anar det i din vardag!

2. Gå djupare – utforska dina olika sidor

 • När var senaste gången du gjorde eller utförde något, men kände ett starkt motstånd på insidan? Beskriv den konkreta situationen, ungefär som en filmscen. Vad väcktes i dig när du gick emot dig själv? Beskriv diskrepansen mellan dina tankar och ditt agerande, vad hände i mellanrummet?
 • När var senaste gången du överraskade dig själv med att agera helt tvärtemot vad du hade tänkt från början? Beskriv det tillfället detaljerat i text. Hur upplevde du det? Kanske avslöjade du en åsikt du egentligen hade tänkt hålla för dig själv. Vad hände i rummet/gruppen? Hur förändrades situationen och stämningen?
 • Beskriv en eller flera situationer med vänner eller bekanta när du kan vara helt dig själv. Vad innebär det? Hur manifesteras det i konkreta händelser? Vilka kroppsliga känslor väcker det i dig, hur känns det inombords? Använd gärna metaforer för att släppa tanken och språket fritt.
 • Beskriv en eller flera situationer där du är/har varit mycket obekväm, men ändå väljer/valt att stanna kvar och hantera händelsen. Vad innebär det för dig att vara kvar? Hur går din inre monolog vid ett sånt tillfälle?
 • Tänk på en åsikt eller ett moraliskt dilemma där du inte kan ta ställning. Du vet helt enkelt inte vad du tycker – eller ens om du tycker något överhuvudtaget. Skriv en dialog-baserad text som visar vad som pågår i dig när du resonerar kring frågan. Texten kan vara formad som att två ”karaktärer” samtalar med varandra. Poängen är att lyfta upp de motsatta sidorna till ytan.

3. Motsägelsen – en berättelse

 • Tänk på en person – någon du känner eller en karaktär i en bok eller film. Du ska hysa stor empati för den person du väljer. Lista personens/karaktärens alla fina, snälla, moraliska, uppbyggliga, positiva sidor. Skriv på det sätt du vill – punktform eller längre utvecklingar.
 • Beskriv sen personens mörkare sidor. Du känner inte till dem eftersom hen vill dölja den delen av sin person – men använd fantasin! Hitta på fritt, men utgå från din egen bild av individen. Försök skapa en trovärdighet i din beskrivning. Vilka sidor och tankar försöker personen dölja för sin omgivning? Vad pågår där under ytan? Tänk högt och lågt! Små detaljer är roligare än för stora svepande egenskaper.
 • Skriv sedan ett kort skeende där personen hamnar i följande scenario: Hen kommer in i en mingelsituation och rör sig från grupp till grupp i en större lokal med valfria människor. Hen känner ingen på tillställningen. I de olika grupperna möts hen av: en extremt frågvis person som ställer alltför personliga frågor, en översittare som verkar vilja trycka dit och förminska din person, en mycket tystlåten och blyg person samt en människa som kliver över den fysiska gränsen och kommer lite för nära.
 • Beskriv de olika mötena ovanstående i dialog mellan människorna – men låt oss också få komma in din människas/karaktärs inre dialog. Hur tänker, känner och agerar hen i de olika situationerna: inuti huvudet? Försök varva den talade dialogen med den inre. (Om det blir för klurigt – skriv var och en för sig, som separata texter.)

Använd resultatet

När du gjort samtliga övningar här ovanför – ta dig tid att samla tankarna och skriv om dina iakttagelser, i metaformat. Hur kändes övningarna – svåra eller enkla? Vad var svårt och vad var lätt? Ser du några nya dimensioner av dig själv som överraskar? Hur kan du använda ditt resultat? Finns det texter och berättelser här som är värda att fördjupa och fortsätta jobba med? Fyll på din komposthög och låt dina nya idéer få gro där en tid.

Syfte: Att gräva djupare i din dubbelnatur för att öva på hur den kan bidra till att skapa en dramaturgisk spänning när du skriver.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: