För att kunna använda hela ditt känsloregister när du skriver, vill du ha koll på vilka känslor du har och hur de manifesterar sig i ditt liv. Du har en guldgruva att ösa ur inom dig själv: situationer, lärdomar, minnen. I den här övningen ska du blicka inåt för att hitta din rädsla. Vad skrämmer dig? Och hur hanterar du den den rädslan?

Skrivandet är ett kraftfullt verktyg för att gräva djupare i sig själv, även om det kräver både mod och självinsikt.

Ditt ursprung, din bakgrund, dina erfarenheter – såväl de fantastiska som de mörka – är en gigantisk dunk bensin till din kreativa eld.

Du kan få det att flamma högt eller kontrollerat, det bestämmer du själv – och du måste ha koll på din verktygslåda för att kunna använda den överhuvudtaget.

”Jag är livrädd för att…”

  • Alla är rädda för något. Vilka är dina största farhågor? Vad rycker tag i ditt inre, skapar en kramp, får dig att tappa andan – mentalt eller fysiskt? Tänk igenom, reflektera, notera.
  • När du fått ihop dina rädslor – välj ut en att fördjupa dig i.
  • Skriv ned hur den här rädslan uppstod. Hur påverkar den dig i din vardag? Vad hindrar den dig från att göra? Känner omgivningen till dina känslor? På vilka konkreta sätt manifesteras den här känslan i ditt liv? När syns den, märks den, tar över?
  • Skriv sen ned hur du skulle kunna använda den här kännedomen när du väljer teman och vinklar i ditt skrivande – oavsett om du skriver skönlitterärt eller i marknadsföringssyfte.
  • Går det att använda kraften i din skräck på flera sätt? Hur kan du koka fram ”bensinen” ur ditt obehag, utnyttja det destruktiva och göra det till en tillgång istället?
  • Om du vill gå vidare i övningen väljer du ytterligare rädslor från din reflektionlista. Du kan man fördel och över tid beta av dem allihopa för att på så sätt komma närmare dig själv och förståelsen för känslan.

Syfte: Komma närmare förståelsen av dig själv. Sluta vara rädd för dina rädslor – använd dem som verktyg i ditt skrivande istället. Få bränsle till din skriveld.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: