Att sätta ord på saker gör dem starka, klarare, begripligare. Ge din inre kritiker en tydlig röst – så att du kan börja argumentera emot och dämpa.

Kritikern är inte logisk, den är diffus och den är destruktiv för dig på alla områden i livet.

Kick its ass.

Kartlägg din kritiker

 1. Vilka människor har motarbetat dig genom åren? Skriv en lista på individnivå. Beskriv situationer du minns där dessa personer påverkat dig negativt – försök få med alla sinnen i dina texter.

  Gå så djupt ner i minnena som du kan och orkar. Ju mer detaljerad du blir, desto större underlag har du att använda för att bearbeta och hantera.
 2. Skriv ett personligt brev riktat till var och en av individerna på listan. I brevet talar du om hur det kändes och hur deras ord och beteende påverkat dig genom åren. Skriv hur långt eller kort du vill. Avsluta brevet med att tala om att du nu lämnar detta bakom dig och beskriv hur det känns att gå vidare.

  Vilka saker får du syn på? Finns ett mönster? Känner du en lättnad? Hur kan du använda den?

  Tänk på detta som att du är på väg mot en friare tillvaro och att det här är dina första steg.
 3. Gör en lista på vad din inre kritiker brukar säga till dig. Du är lat, okreativ, slarvig, oföretagsam, elak. Välj tre av rösterna och skriv ett försvarstal, go nuts – tänk brandtal.

  Börja med meningen ”Det är jag inte alls!” – och fortsätt sen i text (skriv gärna för hand), så länge du känner att du har grejer att ösa ur dig.
 4. Skriv en lista på alla dina bra och fina sidor. Gör den lång och kraftfull. Du är stark, glad, bra på att köra bil, lagar god lasagne, bra på att lyssna. Högt och lågt.

  Välj ut tre punkter på listan att fördjupa dig i. Reflektera över en situation där just dessa tre egenskaper manifesterat sig i en konkret situation – en story som berättar om kraften i några av dina bra egenskaper.

Syfte: Att få en klarare bild över hur den inre kritikern hämmar dig kreativt. Ökad självmedkänsla.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: