För att producera text behöver du iaktta – oavsett vad du skriver. Du behöver se din omgivning – människorna, händelserna, rummet och naturen, känslorna och mötena. Alla dina intryck går in i dig, landar i hjärnan, processas och tolkas för att till slut uttryckas i ord.

Därför är det viktigt att kunna “metaanalysera” ditt sätt att iaktta omvärlden. Hur du ser kommer att speglas i vad du skriver och på vilket sätt du formulerar det. Hur du tolkar omgivningen blir ditt signum.

En övning som är svår – den kräver fokus – men väldigt nyttig kommer här. Den hjälper dig att börja förstå hur du ser världen.

Notera vad du noterar

  • Ta med penna och block och uppsök en plats med mycket liv och rörelse. Du vill omge dig med många intryck. Lämna gärna telefonen hemma…
  • Betrakta och iaktta det som sker omkring dig och skriv ner det som fångar din uppmärksamhet – rakt upp och ner. Försök inte tolka eller förklara. Bara skriv det som sker – “spela in” en bit av ditt visuella intryck.
  • Använd så många sinnen du kan.
  • Senare kan du utveckla dina formuleringar och dina nedtecknade iakttagelser för att skriva små berättelser som sträcker sig längre. Använd karaktärerna du mötte, situationerna som uppstod, intrycken och händelserna till att utforska ditt skrivande.

    Syfte: Att få syn på hur du iakttar och vilka berättelser som väcks i dig. Hitta nya sätt att fokusera på omvärlden och verkligen se hur den passerar utanför dina ögon. Att använda världen för att förlänga din kreativitet och skapa nya ideér.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: