Den här övningen brukar jag ge som hemuppgift när jag jobbar med rådgivning för företagare och individer – medför alltid stor aha-upplevelse. Den hjälper dig att verkligen hitta betydelsen i ett ord – till exempel när du vill kommunicera din företagsidé, men inte vill hamna i det icke-konkreta floskelträsket. Att utforska vad du faktiskt försöker säga – meningen bakom orden, det som mottagaren ska förstå – inte bara stapla snygga ord på hög och tro att det ska beröra.

Det här är övningen för dig som vill känna vad du kommunicerar och bli konkret i ditt tilltal – utan att tappa tonalitet.

Egentligen har övningen en ”förfas” – du har förmodligen redan genomgått den utan att du egentligen vet om det. Du behöver nämligen ett underlag att jobba med – i form av din genomtänkta företagsidé, dina tjänster, ditt erbjudande. Du har naturligtivs en tanke bakom vad du gör och vad du vill att dina mottagare ska förstå om dig.

Du vill förklara och beskriva din kompetens, vad den innebär, hur du kan hjälpa dina kunder, vad som skiljer dig från mängden – alla det här bitarna har du reflekterat över. Nu vill du vässa din företagskommunikation eller ditt skrivande generellt – på en webbsida, i sociala medier eller kanske en blogg? – och du börjar förbereda texter som ska produceras och publiceras.

Men innan du gör det föreslår jag att du går djupare och väljer att hitta ett språk som verkligen lyckas förklara din affärsidé, en kommunikation som konkretiserar det som är din vision. Visioner är bra, men att måla med såna stora penseldrag utåt i skriven kommunikation blir nästan alltid för generellt, berör ingen och lockar fram alla möjliga floskler. Du ska ha koll internt – men dina läsare bryr sig inte om dina eventuella värdeord eller vision. De vill höra berättelser och förstå vad du gör. Din vision ska genomsyra allt du sänder – men den är ointressant i sig.

Att börja på en given punkt för att sen brodera ut och fördjupa genom text frigör en massa tankar. Ofta kommer formuleringar som får dig att känna ”Men wow! Det är ju det jag gör! Det är ju det jag vill säga. Det är ju det här jag försöker berätta.”

Prova. Tror inte du kommer bli besviken över vad du hittar där bakom flosklerna.

Gå djupare, hitta betydelsen – kommunicera klarare

  • Se över ditt erbjudande, din ”vision och mission”, vad du kommunicerar idag – och vad du vill kommunicera. Gör en inventering av ditt företags budskap. Ta hjälp av din affärsplan och din verksamhetsbeskrivning om du behöver guida in dig själv på rätt tankespår. Egentligen vill du fånga det basala: vad gör ditt företag och vad är din tanke bakom ditt varumärke? Det är ju detta som ska ut till en mottagare och förstås på ett enkelt sätt.
  • När du är klar med analysen: koka ner allting till en kortare lista, några ord som du tycker beskriver din verksamhet och det du vill uppnå. Kalla det värdeord eller nyckelord? Huvudsaken är att du hittar kärnfulla ord som du tycker andas ditt varumärke.
  • Sen börjar det roliga. Plocka ett ord i taget och skriv cirka en A4-sida (för hand eller digitalt) och beskriv det ordet – och bara det ordet. Dess innebörd för dig, vad det står för i din företagstanke, varför du valt det och vad det ordet är laddat med för dig. Fria händer, låt allt komma upp – men allt som du kommer på måste stå i relation till det ord du fördjupar dig i. Situationer, berättelser, dubbeltydigheter, människor, egenskaper, känslor, dofter – allt är välkommen. Stora cirklar.
  • Ta en dags paus. Lämna texten. Nödvändigt för att kunna se vad du faktiskt fått upp.
  • Återvänd till texten och se om du förstår den. Är den fortfarande för icke-konkret? Har du främst ”skrivit av dig”, är penseldragen för stora, tränger din vision bort din möjlighet att göra dig förstådd och konkret, detaljerad och begriplig? Bärs budskapet fram av tomma ord? Går det att känna och förstå vad du gör? Får mottagaren feeling av det hen läser?
  • Arbeta igenom texten några gånger – sakta men säkert börjar du hitta till en djupare betydelse av ordet, ett nytt språk som beskriver det som är grunden för din företagsidé. Ett språk som kommer från dig.
  • Se om du kan plocka ut delar som bränns och där du känner att du verkligen träffar rätt – bearbeta vidare tills du har texter och stycken som verkligen fångar in din business.
  • Använd texterna som utgångspunkt när du fyller dina kanaler med information. Givetvis kan målet vara att använda dem rakt av på webbsidan eller i sociala medier, men fungerar också som inspiration för dig själv när du vill skrika artiklar, göra utskick och kommunicera ditt varumärke på olika sätt.

Syfte: Att bli konkret i beskrivningen av din business och ditt varumärke. Hitta ett fördjupat språk som speglar dig på ett sätt som blir kraftfullt. Komma bort från floskler och hitta en egen tonalitet.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: