Relationer, människor och livs levande liv – vad vore våra texter utan dessa parametrar? Oavsett vilka typer av texter du producerar sker interaktionen mellan dig som mänsklig avsändare – och den som tar emot texten. Många brukar prata målgrupp i det mer marknadsanpassade skrivandet, och det är givetvis viktigt. Men jag brukar påminna om att en text alltid läses av en enskild människa, oavsett vilken målgrupp den tillhör. Texten skickas från någon till någon. Denna ”mottagarnågon” har känslor, historia och pulserande liv. Det är i det livet du vill spränga dig in med dina ord. Här kommer en övning som förflyttar dig närmare människan. Människan i målgruppen…

Jag brukar tänka på relationer som små trådar som skickas ut mellan människor. Med tiden blir trådarna många och det kanske gör tillvaron något mer tilltrasslad, men också mycket stabilare. För ju fler trådar, desto mer omtanke.

Texter är också som trådar. De spinns från dig till mottagaren, ibland också tillbaka till dig. Så där håller det på. Till exempel tycker jag att ett vanligt ordinärt mail kan vara en liten kraftkälla, en minimöjlighet att uppmuntra, fördjupa, förklara. Ett mail är också en text, också en möjlig tråd.

Så om vi tar tag i trådarna omkring oss – vilka texter bildas då? Det här är en övning som undersöker det. Övningen går (som alla!) så klart att göra gång på gång. Kanske som ett sätt att se dig omkring istället för att stirra i skärmen när du rör dig ute i livet? Prova.

Skriv om människor du ser omkring dig

  • Gå till en livfull plats i din närhet – ett torg, kafé, promenadstråk, knytpunkt för lokaltrafik – vad du har att tillgå där du befinner dig.
  • Slå dig ner (minst 15 minuter, men så klart – så länge du vill!) och observera människorna som rör sig på platsen.
  • Notera kroppsspråk, manér, små ord och meningar som fladdrar förbi när de passerar. Se livet röra sig.
  • Vad gör människorna? Hur beter de sig när de tror att ingen ser? Hur skiljer det sig från när du noterar att de är medvetna om sina rörelser och beteende?
  • Hur äter de? Hur går, står, sitter de? Hur interagerar de med varandra?
  • Notera också hur du tittar på din omgivning? Vad ser du och vilka berättelser väljer du att berätta? Vad väcker din nyfikenhet? Det kan du exempelvis göra genom att notera vad som inte intresserar dig – vad väljer du bort och varför?
  • Kan det finnas en poäng med att istället skriva om det du undviker? Se det som en utmaning att göra det lite svårare för dig än du måste…

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: