Experimentera med din berättarförmåga och upptäck nya sätt att se. Det här är en övning där du får prova på hur perspektivet kan förändra en texts innehåll, förskjuta blicken och få en och samma situation att öppnas upp och visa fler nivåer. Övningen är bra ur ett rent skrivtekniskt perspektiv, men kan också hjälpa dig att få distans till personliga upplevelser som du vill närma dig – utan att bli alltför känslomässigt involverad när du gör det.

Den här kan vara klurig första gångerna, särskilt det tredje perspektivet – men när du knäckt koden kommer du upptäcka att det är oerhört lärorikt att kunna vända och vrida på det här sättet. Texten får nya dimensioner och du ser detaljer och perspektiv du kan använda för att göra texten mer innehållsrik – oavsett vilken typ av text du producerar.

Du kommer att behöva experimentera med den här många gånger. Lägg den gärna på din lista och återkom till den någon gång i veckan under en tid för att fördjupa din förståelse för övningens kraftfullhet.

Storytelling på tre sätt

  • Tänk på en händelse eller en situation som du varit med om under den senaste månaden. Något som fastnat hos dig av en eller annan anledning.
  • Gör några minnesanteckningar för att sammanfatta situationen på ett enkelt plan.

Nu ska du berätta om den här situationen på tre olika sätt:

  • Som dig själv – ur din synvinkel. Jag-form.
  • Som någon annan – ett utifrånperspektiv, från iakttagarens synvinkel – du SER situationen utifrån.
  • Som en allseende – ett perspektiv där du vet vad alla tänker och känner – du ser men också upplever allting i situationen.

Jämför de olika texterna! Vad ser du? Vilka nya ord har du använt? Vilka nya perspektiv får övningen dig att ta?

Hur kan du använda dina nya upptäckter för att göra din text fylligare, mer levande, djupare? Upptäcker du något som påverkar din tonalitet?

Kan du använda övningen och tankesättet för att skapa mer nyanserade texter framöver i olika sammanhang? Reflektera över hur du kan använda tekniken när du skriver olika typer av texter: marknadsföring, storytelling, för varumärke.

Det blir en skön förening mellan det skönlitterära, din personliga sida och ditt sätt att beskriva din business genom berättande.

Syfte: Bredda ditt sätt att berätta. Öva på att se situationer ur olika perspektiv för att hitta nya berättarstilar. Hitta nya ord, nyansera och fördjupa din storytelling. Förena det skönlitterära, din personliga ton och ditt sätt att beskriva din business.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: