Dialogen brukar jag återkomma till eftersom jag tycker den är underutnyttjad som kommunikationsform. Dialog gör texter mänskliga, väcker igenkänning och kan höja tempot i vilken text som helst. Men det kräver övning om du vill använda den som kommunikationsknep. Det får inte bli stolpigt, onaturligt eller krystat. Dialoger kräver ofta en del genombearbetning. 

Den här övningen ger dig möjlighet att börja öva på hemmaplan: du ska snacka med dig själv. Den får en dubbel effekt: dels träning i att formulera dialog rent skrivtekniskt. Men också: övning i att höra dig själv prata om dig och med dig om det du väljer att fokusera på i din text.  Reflektion och kommunikation i ett.

För dig som är egenföretagare är övningen utmärkt för att få syn på fler dimensioner i ditt företagande och i ditt varumärke. För att hitta din story, helt enkelt. Kanske får du upp vinklar, ord och insikter som inte varit tydliga för dig förrän nu – när du faktiskt samtalar med dig själv.

Ett annat givet användningsområde är en dialog med en kund eller liknande för att berätta om en händelse som bidrar till din story. Experimentera! Du kan säkert hitta massa roliga varianter. Krydda upp bloggar, artiklar, statusuppdateringar, informationsmaterial… korta och längre dialoger. Prova!

Prata med dig själv

  • Välj ett avgränsat personligt tema som du vill “prata” om med dig själv. 
  • Förslag på teman: din företagsidé, en del av din kreativa process, någon personlig situation du behöver resonera kring, ett dilemma du har, något du fastnat i, en bokidé som du ruvar på men inte förlöst, ett irritationsmoment i din omgivning, något som gör dig upprörd, en känsla du går och bär på men inte kan sätta ord på. Egentligen vad som helst som du behöver gå djupare med.
  • Börja skriv en dialog med den ungefärliga starten: ”Nu är jag trött på dig. Jag ser på dig att det är något.” ”Ja. Du har rätt. Jag går och funderar på xxxxxx…”
  • Fortsätt sen och skriv dialogen utifrån ditt valda dilemma. Försök få de två deltagarna i dialogen att ta olika sidor av problemet. Det skapar dynamik! 
  • Även om du inte alltid håller med dig själv – dra på ganska hårt. Ju modigare du vågar vara i att vara lite extrem, desto roligare och starkare effekt i slutresultatet. 
  • Kör på tills du inte pallar mer och läs sen texten för dig själv högt. Kanske har karaktärerna till och med olika röstlägen? Du kommer bli förvånad över vad som kommer upp. 
  • Fundera över hur du kan använda det du producerat i något sammanhang. Finns det nivåer av det som passar i din storytelling kring ditt företag och varumärke? Kan dialogen bli basen för en del av din bok? Eller kan den helt enkelt bli början på en djupare reflektion kring varför du gör det du gör. 

Syfte: Få ett annat perspektiv i självreflektion. Nya ord och personligt tilltal till varumärke eller annan kommunikation. Skapa liv och mänsklighet i alla former av texter.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: