Här kommer en skrivuppgift som är både enkel och svår på samma gång. Nu ska du lägga fokus på dig själv. Du ska formulera ditt eget kreativitetsmanifest.

Den här övningen är ett av de kraftfulla stegen i programmet jag valt att kalla Medveten kreativitet – skapa en kreativ vardag. Den är en av många roliga steg som hjälper dig närmare din egen kreativitet. För den finns där hela tiden – du behöver bara sätta lampan på den…

Övningen bidrar till att konkret formulera för dig själv hur du kan respektera dina egna kreativa tankar varje dag. Det handlar om att förändra ditt sätt att tänka – en liten bit i taget.

Jag respekterar min kreativitet genom att…

  • Låt manifestet bestå av cirka tio punkter. Dessa kan vara korta eller lite längre – skriv som du behöver.
  • Ett bra sätt att komma igång är att börja varje punkt med ”Jag respekterar min kreativitet genom att…”
  • Fyll sen på med dina egna rader. De ska hjälpa dig att formulera hur du ser på din kreativa process och hur du kan hålla den levande varje dag. Manifestet blir din egen vägledning, en liten buffert mot vardagshetsen.
  • Exempel: Jag respekterar min kreativitet genom att inte boka upp kalender för mycket. Genom att skriva morgonsidorna. Genom att prioritera mitt space och säga nej till saker som jag inte vill göra.
  • För över manifestet på ett snyggt papper – skriv punkterna för hand eller printa om du är lagd åt det hållet.
  • Placera det på en plats där du kan se det ofta. Försök att inte bli hemmablind.
  • Ditt manifest är en värdehandling, ett dokument att behandla med respekt. Återkom till det varje dag till en början – har du tagit hänsyn till punkterna under dagen? På vilket sätt? Med tiden kan du glesa ut, men se till att hålla i lappen en stund varje vecka. Koppla kroppen, handen och sinnet mot den.
  • Reflektera över punkterna regelbundet över tid – kanske en i taget. Gör en mental utvärdering: lever jag som jag vill just nu? Om inte – vad kan du göra för att förändra?

Om du inte respekterar din kreativitet kan du inte heller förvänta dig att den ska komma till dig. Du behöver göra plats för den.

Manifestet lyser vägen.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: