Det kan vara tungt att bära på hemligheter. Det verkar dessutom som att de blir tyngre med åren – ju mer vi håller fast, desto djupare sjunker vi. Det är lätt att bli trött och trötthet påverkar vår kreativitet. Det här är en övning som manar dig till att lätta på trycket. Du behöver inte berätta om dina hemligheter för någon – men att reflektera kring dem genom skrivandet kan få saker att lossna och annat att träda fram. Kanske kan något nytt uppstå när du släpper taget?

Små barn, små hemligheter – stora barn, stora hemligheter… borde det heta. Och kanske ännu en rad: vuxna, extremt tunga hemligheter.

För är det inte så – att de växer med tiden?

Det som först var ett litet frö växer med tiden till en gigantisk utväxt som är tung att bära runt på. Inte alltid enkelt att lista ut hur man hamnade där och små hemligheter kan förvandlas till stora livslögner.

Att skriva kring dina största hemligheter kan vara början på något nytt. En liten trådsnutt som snart repar fram hela sanningen och det kan faktiskt te sig lättare än du tror. Hemligheter har en tendens att växa i proportion och när du börjar prata om dem så visar de sig vara större i ditt huvud än utanför.

Den här övningen är som en första liten tråd, eller fortsättningen på den du redan börjat dra i.

”Jag vill inte berätta för någon att…”

  • Först och allra främst: ingen kommer någonsin läsa det du skriver i den här övningen. Du är helt fri att uttrycka dig med dina ord. Om du ändå känner dig otrygg – kom överens med dig själv att kasta papperna du skriver när du är klar. Poängen är att synliggöra, inte att behålla.
  • När du reflekterar över ditt förhållande till hemligheter i ditt liv, och hittat ett par stycken som du går runt och bär på – skriv ned dem, gärna för hand.
  • Hittar du större eller mindre saker? Eller både och? Hur påverkar de här hemligheterna dig i vardagen? Hur märker du av att du bär på dem?
  • Hur uppstod dem? Hur har de förändrats över tid? Finns det något i dem som du kan ha blåst upp i ditt inre?
  • Vad skulle hända om du berättade om dina hemligheter för någon du har förtroende för? Hur skulle det få dig att känna?
  • Vad skulle hända om du berättade för alla att du inte längre ville hålla din hemlighet? Hur skulle omgivningen hantera det?
  • När du fått klar för dig var du står idag – skriv din egen version om när du berättar för omgivningen – en vän, familj, dina barn, en kollega – om hur du känner. Beskriv med alla sinnen vad som händer när du avslöjar något du burit på så länge.
  • Lite mer fördjupat för den som önskar: skriv om förloppet i “andra person-perspektivet”, dvs distansera dig från situationen genom språket. ”Han berättade att…” eller ”Hon valde att tala om…” Händer det något i dig när du tittar på det hela utifrån.
  • Slutligen: reflektera över hela förloppet. Hur fick det dig att kännas? Vad rördes upp? Vad lättade? Hur vill du gå vidare med utgångspunkt i vad du vet nu?

Syfte: Att skriva dig fri från det som tynger dig. Att se dig själv med klarare blick. Gå djupare i din självkännedom genom skrivande.

Köp Efter Morris här:

Prenumerera på nyhetsbrevet: